mobile app 3 img

Ae888 ỨNG DỤNG

download

①  Quét mã QR và tải xuống APP

②  Cài đặt và ủy quyền APP Nhấn vào đây để xem hướng dẫn phiên bản iOS

③  Mở APP, quét mã QR ở bên trái một lần nữa để vào trò chơi

④  Hoặc sử dụng số công ty APP:868H

Lưu ý: Nếu bước đầu tiên không thể quét mã QR,
vui lòng nhập URL trực tiếp vào trình duyệt: https://Ae888app8.com để tải xuống và cài đặt.

second img

Tải xuống ứng dụng khách PT APP

Tên đăng nhập dành riêng cho khách hàng của bạn

Tên Tài khoản

Lưu ý: Máy khách PT phải sử dụng “tên đăng nhập chuyên dụng” và “mật khẩu chuyên dụng” để sử dụng bình thường. Người dùng chưa đặt hoặc quên “mật khẩu chuyên dụng” có thể nhấp vào Cài đặt ở đây

Tải xuống WEB
Tải xuống Android (Slots)
Tải xuống Android (Đại lý trực tiếp)
impt slots qr

Android quét mã QR tải xuống (Slots)

impt slots qr

Android quét mã QR tải xuống (Đại lý trực tiếp)

Tải xuống ứng dụng khách AG APP

e1
Tải xuống phiên bản di động (Đại lý trực tiếp)

① Vào sảnh trò chơi AG, tìm logo điện thoại di động ở bên trái, nhấp để trải nghiệm ngay bây giờ

② Làm theo hướng dẫn để cài đặt và quét mã QR để đăng nhập

Đại lý trực tiếp tải về

Tên đăng nhập dành riêng cho khách hàng của bạn

Tên Tài khoản

Tải xuống WEB
ag dl mobile im
ebet dl mobile im

Tải xuống ứng dụng khách EBET

Tên đăng nhập dành riêng cho khách hàng của bạn

Tên Tài khoản

Lưu ý: Lưu ý: Khách hàng EBET phải sử dụng “tên đăng nhập chuyên dụng” và “mật khẩu trang web” để đăng nhập bình thường.

e1

Quét mã QR di động